“Vaše vlastní sebepoznání je tou největší službou, kterou můžete světu poskytnout.”

― Ramana Mahariši

Od útlého mládí jsem si kladl otázku „kdo jsem?“. Dodnes si pamatuji intenzivní pocity, které toto spontánní „noření se do sebe“ provázelo. Tehdy jsem netušil, že toto zkoumání je i ústředním tématem jógy jakožto cesty za autentickou spiritualitou, která je postavena na osobním prožitku a nikoliv tradovaném dogma.

V roce 2002 jsem se aktivně setkal s jógou. Ta neposkytovala hotové odpovědi a imperativ „věř!“, ale ukazovala na praktické cesty, techniky a principy s dovětkem „praktikuj a odpovědi samy přijdou“. Od té doby se ji věnuji. Odpovědi přichází, ale s tím i nové otázky a výzvy.

V období 2007-2010 jsem opakovaně podstoupil dlouhodobé výcviky v jižní Indii pod vedením tamních učitelů, získal pověření nabyté zkušenosti předávat dál.

Zajímá mě struktura a dynamika Skutečnosti, nacházení vlastního místa v řádu Bytí. K tomu používám nástroje a techniky Východu i Západu. Jógu chápu celistvě jako rozvoj fyzického, duševního i duchovního potenciálu. Změněné či rozšířené stavy vědomí vnímám jako nedílnou součástí lidské zkušenosti a svým způsobem i naším bytostným právem a možná i povinností, nechceme-li rezignovat na smysl … Přitom všem nejde o únik z každodennosti do fantazie či snění, ale o naopak rozšiřování našeho porozumění světu uvnitř i kolem nás.

Zájemce seznamuji s jógou – jejími principy, psychologií, dechovými a meditačními technikami, filosofií. Činím tak formou skupinových aktivit – vedu kurzy, lekce, semináře, retreaty, výcviky lektorů – anebo nejlépe při individuálním setkávání.